اهداف انجمن دانش آموختگان دانشگاه فناوری نوین آمل

1.ارتقای سطح دانش و فن­آوری ملی از طریق ارتباط موثر و مستمر بین دانشگاه و دانش آموختگان
2.گسترش دانش و مهارت های دانش آموختگان
3.بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشگاه
4.برقراری ارتباط مستمر دانش آموختگان با یکدیگر
5.ارج نهادن به مطالعات، تحقیقات، خلاقیت­های علمی، تجربیات و خدمات ارزشمند دانش آموختگان
6.طرح و بررسی مسایل و مشکلات کشور به منظور دستیابی به راه­حل­های مناسب
7.استفاده از امکانات دانش آموختگان جهت نیل به بهره­وری مطلوب
8.اطلاع رسانی و راهنمایی شغلی برای دانش آموختگان
9.آشنایی دانش آموختگان با مبانی و مفاهیم كارآفرینی